UITBUREAU  CASTRICUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Genieten van muziek in het Concertgebouw in Amsterdam en vanaf Castricum of Uitgeest comfortabel met een touringcar gehaald en weer thuis gebracht worden  . . . . . . . . dat regelt het Uitbureau voor U.
 


  

Houdt u van klassieke muziek en zou u daarvan graag in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam willen genieten?

Maar ziet u op tegen de reis? 


 

  

 . . . . Dan is hier de oplossing voor u !       


Het Uitbureau Castricum        

Het Uitbureau Castricum heeft tot doel busvervoer te regelen vanuit Castricum en Uitgeest naar het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam voor bezoekers van de concert-series die door het Uitbureau, in samenwerking met het Concertgebouw, zijn geselecteerd.

De bus brengt u comfortabel naar het Concertgebouw, zet u voor de deur af en haalt u daar, na afloop van het concert, ook weer op. U stapt op in Castricum - er zijn daar 7 opstapplaatsen - óf op het Stationsplein van Uitgeest, er is dus altijd wel een opstapplaats bij u in de buurt. Ook belangstellenden uit de omliggende plaatsen zijn welkom.

Belangrijk

De deelnemers dienen in staat te zijn zelfstandig of met behulp van hun partner/begeleider hun plaats in de bus te kunnen innemen en zich in het Concertgebouw naar hun plaats te kunnen begeven. In de bus kunnen geen zitplaatsen gereserveerd worden. Voor een eventuele rollator is plaats in het bagagecompartiment onder in de bus. 

Voor en na elk concert is in de bus een begeleider van het Uitbureau aanwezig o.a. ter controle op de rechtmatigheid en het totaal aantal deelnemers. De begeleider staat de deelnemers met raad en daad terzijde en waar nodig wordt er naar gestreefd eventuele problemen op te lossen.

Inschrijving concerten

In maart krijgen deelnemers van het vorige seizoen en zij, die zich daarna hebben opgegeven voor het komende seizoen, de keuze uit een aantal concertseries in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam met het bijbehorende busvervoer. Het seizoen loopt van september tot half juni. 

U beslist zelf naar welke serie(s) uw voorkeur uitgaat en op welke rang u wilt zitten. Via het Uitbureau wordt uw concertkeuze doorgegeven aan het Concertgebouw. Tevens machtigt u het Concertgebouw om het verschuldigde bedrag van uw betaalrekening af te schrijven. Na afschrijving van het bedrag krijgt u de kaarten rechtstreeks door het Concertgebouw thuisgestuurd.

Busvervoer

Het Uitbureau Castricum regelt vervolgens het busvervoer voor u. Per bus is een begeleider aanwezig. De kosten voor de bus bedragen ongeveer € 16,- per concert/per persoon. De hoogte van deze bijdrage wordt per seizoen bepaald en is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen. U krijgt daarvoor een nota van het Uitbureau. 

Interesse?                   

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich geheel vrijblijvend opgeven bij het Uitbureau Castricum.

Na het opgeven ontvangt u in maart alle benodigde informatie over de concertseries én het busvervoer en kunt u desgewenst inschrijven op één of meerdere series. 


 Opgeven 

Vrijblijvend opgeven kunt u via het E-mailadres:  ubcastricum@ziggo.nl

Gelieve o.a. in uw mail te vermelden:

  • naam en voorletters,
  • m/v,
  • e-mailadres, 
  • huisadres,
  • telefoonnummer.